CAD試験対策 1級「建築」
 
屋根の種類
越屋根[VRML形式] 寄棟[VRML形式] 切妻[VRML形式]  
 
 
片流れ[VRML形式] 方形[VRML形式] 陸屋根[VRML形式]  
 
 
過去問
19年度前期[VRML形式] 20年度後期[VRML形式]    
   
 
19年度前期 19年度後期 20年度前期 20年度後期    
   
   
   
   
   
 
21年度後期試験
       

実技試験
この程度描けたら
合格っぽい

実際に合格した